Top [toptop] vị trí nằm của thai nhi trong bụng mẹ