Top [toptop] thuốc gentrisone có bôi được vùng kín không