Top [toptop] phá thai bằng thuốc có thể gây vô sinh không