Top [toptop] kháng sinh zinnat 125mg có nặng không