Top bài hát ru con nam bộ hay nhất 2020 hot

| Làm mẹ | Nuôi con | Tag:

Ầu ơ, em tôi khát sữa bú tay,ai cho bú thép ngày rày mang ơn, ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, bài hát ru hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con,…Hay những bài hát ru bên dưới là những bài hát ru con nam bộ hay nhất từ ngày xưa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

#1 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Hãy nín nín đi con

Hãy ngủ ngủ đi con

Con hời mà con hỡi.. con hỡi con hời..

Con hỡi con hời.. con hỡi con..

#2 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Gió mùa thu.. mẹ ru mà con ngủ..

Năm canh chày.. năm canh chày.. thức đủ vừa năm..

Hỡi chàng chàng ơi.. hỡi người người ơi..

Em nhớ tới chàng.. em nhớ tới chàng..

ru-con-nam-bo-1

#3 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Hãy nín nín đi con

Hãy ngủ ngủ đi con

Con hời con hỡi.. con hỡi con hời..

Con hỡi con hời.. con hỡi con.

#4 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Chí làm trai.. say mê mà giữ nước..

Em nỡ dạ nào.. em nỡ dạ nào.. trách mối tình ai..

Hỡi chàng chàng ơi.. hỡi người người ơi..

Em nhớ tới chàng.. em nhớ tới chàng..

#5 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Ầu ơ,…

Em tôi khát sữa bú tay

Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

Ầu ơ,…

Mẹ ơi đừng đánh con đau

  Thuốc kích trứng nào tốt?

Để con bắt cá hái rau mẹ dùng.

Ầu ơ,…

Má ơi đừng đánh con đau

Để con hát bội làm đào má coi.

Ầu ơ,…

Mẹ ơi chớ đánh con hoài

Để con bắt ốc hái xoài mẹ ăn.

Ầu ơ,…

Ví dầu cá bống đánh đu

Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu.

Ầu ơ,…

Ví dầu ví dẩu ví dâu

Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng.

Ầu ơ…

Ví dầu cầu ván đóng đinh…

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…

Ầu ơ…

Khó đi mẹ dắt con đi…

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

#6 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Đến mùa xuân.. trong cơn mà gió thắm..

Cha con về.. là cha con về.. con nắm tay cha..

Hỡi người người ơi.. hỡi chàng chàng ơi..

Em nhớ tới chàng.. em nhớ tới chàng..

#7 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Ầu ơ… Nhạn về biển Bắc nhạn ôi…

Bao thuở nhạn hồi kẻo én đợi trông.

Ầu ơ… Ví dầu tình bậu muốn thôi…

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.

#8 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi

Khó đi mượn chén ăn cơm

Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi

Kéo chơi ba tiếng đờn cò

Đứt dây đứt nhợ quên hò sự sang

Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng

Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về

#9 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu

Anh về anh học chữ nhu

Ba thu em cũng đời ngàn năm em cũng chờ…

#10 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Còn cha gót đỏ như son

Đến khi cha mất gót con đen xì

#11Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Còn cha còn mẹ thì thơm

Không cha kh6ong mẹ như đờn đứt dây

Đờn đứt dây còn xoay còn nối

Con mất cha mẹ rồi con phải mồ côi.

#12 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Con kiếm mà leo cành đa

leo phải cành cộc leo ra leo vào

con kiến mà leo cành đào

leo phải cành cộc leo vào leo ra

#13 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Gió đưa bụi chuối sau hè…

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…

Ầu ơ… Con thơ tay ẵm tay bồng…

Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.

#14 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Cái cò là cái cò Quăm

mày hay đánh vợ đêm nằm với ai?????

có đánh thì đánh sớm mai

đừng đánh chập tối chẳng ai cho nằm

#15 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Cái cò cái vạc cái nông

Sao mày dẵm lúa nhà ông hỡi cò

không không, tôi đứng trên bờ

Mẹ con cái diệc đổ thừa cho tôi

à ơi..

#16 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Cái Bống là cái bồng bang

Mẹ Bống yêu Bống, Bống càng làm thơ

Mẹ Bống yêu Bống bao giờ

Để cho cái Bống làm thơ cả ngày

  Chọn sữa cho trẻ 1 tuổi dinh dưỡng và khoa học

Cái Bống là cái Bống bình

Thổi cơm gánh nước, 1 mình Bống ơi

Khách vào khách hãy ngồi chơi

Để tôi đi chợ mua vôi ăn trầu

Hàng trầu đã hết từ lâu

Hàng vôi còn đợi, bắc cầu mới sang

#17 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Đố ai ngồi võng không đưa

Ru con không hát đò đưa không trèo

Đố ai đốt cháy ao bèo

Để anh gính đá Đông Triều về ngâm

Bao giờ cho đá nảy mầm

Sung kia nảy nụ cho hành ra hoa

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

Bao giờ dâu biếc dựng đình

Lim kia làm kén thì mình lấy ta

À á à ơi, à á à ơi…

#18 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về đến gốc cây đề

Thằng tây nó bắn cò què một chân

Sớm mai đi chợ Đồng Xuân

Chú lính mới hỏi sao chân cò què

Cò rằng cò đậu ngọn tre

Thằng tây nó bắn mới què một (á à) chân

#19 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Cài cò là cái cò kỳ

Ăn cơm nhà dì, uống nước (á) nhà cô

Đêm về nó ngày ô ô

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà

Đi chợ thì hay ăn quà

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ (à) cơm

Cái cò là cái cò ca

Bắt về làm thịt lấy ra ba phần

Miếng lạc thời để phần chồng

Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con

#20 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Bồng bồng cõng chồng đi chơi

Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng

Ông ơi cho tôi mượn cái khau sòng

Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên

#21 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông xáo với măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

#22 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Chàng ơi xin chớ lo phiền

tóc xe trăm ngọn em liền gỡ xong

Rối tơ em gỡ còn suôn

Rối đầu có lược, rối lòng có em

#23 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Yêu nhau chả lấy được nhau

Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già

Bao giờ sum họp một nhà

Con lợn lại béo cau già lại ngon

#24 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Hôm qua tát nước đầu đình,

Bỏ quên cái áo trên cành hoa xoan

Em được thì cho anh xin

hay là em để làm tin trong nhà

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu

mai mượn cô ấy veef khâu cho cùng

Khâu rồi anh sẽ trả công

Đến lúc lấy chồng anh lại giúp cho

Giúp cho một thúng xôi vò

Một con lợn béo, một vò r*** tăm

Giúp cho đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

  Đau ngực khi mang thai kéo dài trong bao lâu?

Giúp cho quan tám tiền cheo

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau

#25 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Con tôi buồn ngủ buồn nghê

Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà

Nhà còn có một quả cà

Làm sao đủ miếng cơm và cho con

Con tôi khóc héo khóc hon

Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa

Con thèm phẩm oản trên chùa

Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng

Con thèm gạo cốm Làng Ngang

Con thèm ăn quả dưa gang Làng Quài

Con thèm cá mát canh khoai

Con thèm xơ mít, thèm tai quả hồng

Con thèm đuôi cá vây bông

Thèm râu tôm rảo, thèm lòng bí đao

#26 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

À ơi …

Em tôi buồn ngủ, buồn nghê

Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà

Buồn ăn bánh đúc, bánh đa

Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê

À ơi …

Em tôi buồn ngủ, buồn nghê

Con tằm đã chín, con dê đã mùi

Con tằm đã chín thì để lại nuôi

Con dê đã mùi thì để em ăn.

Mẹ ru con ngủ giấc nồng

#27 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Chiều chiều ra đứng Tây lầu tây

Tây lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước

Tưới cây tưới cây ngô đồng

Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương

Thương cô tưới cây ngô đồng

Chiều chiều ra ngóng nơi chân trời xa

Xa chân trời xa, thấy chim đàn chim Ô Thước

Tung cánh bay về phía Ngân Hà

Chim đắp bao nhịp cầu trên dòng sông sâu

Thương cho số kiếp vợ chồng Ngâu

Chiều chiều ra đứng bên dòng sông

Sông dòng sông, thấy ai tang tình khuấy nước

Đẩy đưa đẩy đưa con đò

Thương ơi thương con đò, con đò sang sông

Mênh mang nước trôi xuôi dòng

#28 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Chiều chiều ra đừng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai

#29 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Ví dầu ví dẩu ví dâu

Ví qua ví lại ví trâu vô rừng

Vô rừng bứt một sợi mây

Đem về thắt võng cho nàng đi buôn

Đi buôn không lỗ thì lời

Mua 3 lạng thịt để dành cho em ăn..

#30 Top bài hát ru con nam bộ hay 2020

Ru em em ngủ cho ngoan

Để mẹ đi chặt cây chuối trên nương xa

Em ngủ đừng khóc nữa

Ngoài đồng xa cha đang đi kiếm măng non

nín đi hỡi em ơi

Nơi xa mẹ nhặt được nhiều ngọn rau non

đừng khóc nữa hời em ơi ..

Trên đây là những bài hát ru con nam bộ hay và ý nghĩa nhất mà lamthenao.me muốn chia sẽ đến các bạn. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé! Chúc các bạn thành công.

Từ khóa:

  • những bài hát ru con ngủ miền nam 2020
  • lời bài hát ru con nam bộ 2020
  • những bài hát ru ngủ hay nhất
  • những bài hát ru hay nhất mọi thời đại

Bình luận
0

Bình luận