tuổi thai

  • Tính tuổi thai theo siêu âm có chính xác không? Tính tuổi thai theo siêu âm có chính xác không?
    Tính tuổi thai dựa vào: chiều dài đầu mông, đường kĩnh lưỡng đình, kích thước túi thai là 3 phương pháp tính tuổi thai được áp dụng dựa vào kết quả siêu âm, giúp bác sĩ xác định tuổi thai khá chính xác. Tuổi thai, ngày dự sinh là...
banner auto
banner link auto