trứng sắp rụng

  • Cách tính ngày rụng trứng để sinh con trai chính xác nhất Cách tính ngày rụng trứng để sinh con trai chính xác nhất
    Xác định thời điểm ngày rụng trứng để sinh con trai, tránh thai an toàn bằng phương pháp que thử ngày rụng trứng LH Test Kid, theo chu kỳ kinh nguyệt, theo nhiệt độ cơ thể người phụ nữ.. 4 cách tính ngày rụng trứng để sinh con trai chính...