triple test

  • Xét nghiệm triple test có cần nhịn ăn không? Xét nghiệm triple test có cần nhịn ăn không?
    Xét nghiệm triple test cần nhịn ăn 12 tiếng, chỉ được uống nước lọc giúp sàn lọc bẩm sinh được thực hiện từ tuần 15- 20 của thai kỳ với chi tiết các bước bên dưới. Xét nghiệm triple test là xét nghiệm gì, để làm gì? Triple test...