thai go cung bung

  • Mang thai tuần 39, 40 bụng căng cứng có phải sắp sinh? Mang thai tuần 39, 40 bụng căng cứng có phải sắp sinh?
    Bà bầu tháng cuối bụng gò căng cứng là do bé phát triển & lớn so với bầu thai, khung xương chậu của bé phát triển, đôi khi bé cử động mạnh dẫn đến tình trạng bụng gò cứng nhất là đối với các mẹ bầu ốm, tăng cân ít. Gò...