Home / Tag Archives: sinh con ra

Tag Archives: sinh con ra

Sinh con thứ 2 thường bao nhiêu tuần?

sinh con thu 2

Sinh con thứ 2 thường cận ngày dự sinh hơn hoặc muộn hơn một vài ngày trong khi đó sinh con so thường sớm hơn 7- 10 ngày so với ngày dự sinh. Chi tiết 3 cách tính ngày dự sinh chính xác nhất bên dưới. Thai kỳ gồm bao …

Read More »