sap sinh

  • Thai 39 tuần ra dịch màu nâu có phải sắp sinh? Thai 39 tuần ra dịch màu nâu có phải sắp sinh?
    Ra dịch màu nâu kèm theo cơn đau bụng nhẹ, gò từ ít đến nhiều kèm theo đau ở thắt lưng, mệt mỏi bất thường là dấu hiệu của hiện tượng sắp sinh, mẹ cần chuẩn bị đi viện ngay. Thai 39 tuần ra dịch màu nâu, bụng đâu lâm râm có...