sanh con gai

  • Phương pháp sinh con gái con trai theo ý muốn cực chính xác Phương pháp sinh con gái con trai theo ý muốn cực chính xác
    Để sinh được con trai theo khoa học thì trong thời gian thụ tinh, nhiễm sắc thể Y gặp được trứng sẽ sinh con trai, nhiễm sắc thể X gặp trứng sẽ sinh ra con gái. Vậy để sinh con trai, con gái theo ý muốn thì các cặp vợ chồng cần làm sao...