phôi thai

  • Bao nhiêu tuần thì có tim thai, phôi thai? Bao nhiêu tuần thì có tim thai, phôi thai?
    Mang thai sau 7 tuần thì bắt đầu nghe được nhịp tim thai, nhưng một số trường hợp có thể đo được tim thai ở tuần thứ 5-6 hoặc trễ hơn khi đến tuần thứ 8-10 do đó mẹ không cần quá lo lắng nếu chưa nghe được nhịp tim của...