kinh nghiem mang thai

  • Mang thai bao nhiêu tuần thì biết trai hay gái? Mang thai bao nhiêu tuần thì biết trai hay gái?
    Thai tuần thứ 16-18 đã có thể biết trai hay gái chính xác 80%, thai 20 tuần trở đi siêu âm thấy được cơ quan sinh dục, biết trai hay gái chính xác 100%, cụ thể như bên dưới: Khi nào giới tính của trẻ hình thành? Giới tính của thai nhi...