đường lông bụng

  • Sọc nâu giữa bụng xuất hiện khi nào? Sọc nâu giữa bụng xuất hiện khi nào?
    Đường sọc nâu ở bụng khi mang thai được gọi là linea nigra xuất hiện ở 75% phụ nữ mang thai, theo dân gian đường thẳng đứng từ trên xuống sinh con trai, đường ngang sinh con gái. Hiện tượng đường nâu xuất hiện trong thai...