đạp nhiều

  • Bé đạp nhiều trong bụng mẹ có tốt không? Bé đạp nhiều trong bụng mẹ có tốt không?
    Bé đạp nhiều vào tuần thứ 18-28 sau bửa ăn, vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc khi bé giật mình trong bụng mẹ với cường độ 20-30 lần/ ngày, đều này chứng tỏ bé khỏe, năng động, thai nhi khỏe. Em bé đạp trong bụng mẹ như thế...