đánh mascara

  • Mẹo chải mascara không bị lem và vón cục cực hay Mẹo chải mascara không bị lem và vón cục cực hay
    Hướng dẫn chải mascara không bị lem và vón cục trước khi chuốt, cần lắc nhẹ cây/lọ mascara, dùng kẹp bấm cong mi, nếu lông mi quá ngắn phải dùng lọ nối mi mascara base, sau đó mới chuốt mascara để mắt to và sáng hơn.. Hướng...