chieu dai thai nhi

  • Chiều dài xương dui thai nhi theo tuần đầy đủ nhất Chiều dài xương dui thai nhi theo tuần đầy đủ nhất
    Chiều dài xương đùi thai nhi theo tuần với các chỉ số: FL, BPD, EFW, GH, TTTB  tương ứng theo tuần để tính tuổi thai, trọng lượng thai & một số chỉ số chiều cao, cân nặng thai. Bảng tra chiều dài xương đùi thai nhi theo...