chieu cao nguoi truong thanh

  • Bao nhiêu tuổi thì không cao được nữa? Bao nhiêu tuổi thì không cao được nữa?
    Theo các nghiên cứu khoa học thì tuổi ngừng phát triển chiều cao là 22 tuổi, tuy nhiên với sự hướng dẫn của các bác sĩ kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý thì vẫn có thể cải thiện chiều cao một cách tự...