chỉ số hcg

  • Chỉ số beta HCG là bao nhiêu thì có thai? Chỉ số beta HCG là bao nhiêu thì có thai?
    Hàm lượng beta HCG > 5 mIU là có thai, ngược lại thì không có thai tuy nhiên một số trường hợp hcg âm tính vẫn có thai. Trường hợp HCG thai vào tử cung, ngoài tử cung, âm tính, theo từng tuần thai kỳ bên dưới. Xét nghiệm Beta hCG là...