beta hcg

  • Chỉ số beta HCG là bao nhiêu thì có thai? Chỉ số beta HCG là bao nhiêu thì có thai?
    Hàm lượng beta HCG > 5 mIU là có thai, ngược lại thì không có thai tuy nhiên một số trường hợp hcg âm tính vẫn có thai. Trường hợp HCG thai vào tử cung, ngoài tử cung, âm tính, theo từng tuần thai kỳ bên dưới. Xét nghiệm Beta hCG là...
banner auto
banner link auto
  • Chỉ số beta HCG theo tuần thai CHUẨN NHẤT Chỉ số beta HCG theo tuần thai CHUẨN NHẤT
    Nồng độ beta HCG > 5 mIU thì có thai xong chỉ số beta HCG trong suốt thời gian mang thai sẽ tăng giảm tùy theo từng giai đoạn. Chi tiết bảng chỉ số beta HCG/ tuần và các khái niệm cần lưu ý bên dưới. Xét nghiệm beta hCG là gì? Xét nghiệm...